תלמידים משולבים זכאים להסעה למסגרת החינוכית!

בעקבות פסיקת בג”צ – כל התלמידים עם אוטיזם המשולבים במסגרות החינוך הכלליות זכאים להסעה למסגרת החינוך בה הם לומדים ובחזרה לביתם, ללא הגבלת מרחק, כל עוד הם לומדים באזור הרישום שלהם.

בפסק דין שניתן בימים אלה נקבע כי מתן הזכאות להסעה לתלמידי החינוך המיוחד לפי סוג המסגרת בה הם לומדים מהווה אפליה. לפיכך, נקבע כי עד ליישום הרפורמה בחינוך המיוחד שבמסגרתה ייקבעו כללים חדשים ואחידים לזכאות להסעה לתלמידי החינוך המיוחד (כולל תלמידים משולבים), חייב משרד החינוך לספק הסעה לכל התלמידים עם מוגבלויות מורכבות (ובתוכם תלמידים עם אוטיזם) לפי אותם הקריטריונים, ללא קשר לסוג המסגרת בה הם לומדים.

כלומר, תלמידים עם אוטיזם הלומדים במסגרות החינוך הכללי (בשילוב) זכאים מעתה להסעה כמו חבריהם הלומדים במסגרות החינוך המיוחד.

תלמידים משולבים והוריהם שימו לב! החלטת בג”צ נכנסה לתוקפה באופן מיידי, ולפיכך תוכלו לפנות כבר עתה לרשות המקומית להסדרת ההסעה.

לפסק הדין המלא

לשאלות ולהתייעצות ניתן  לפנות למרכזי אלו”ט למשפחה