לוח החופשות במסגרות החינוך המיוחד – תשע”ט

לוח חופשות תשע”ט

לוח מועדי ההפעלה של תכניות החופשה במסגרות החינוך המיוחד הזכאיות בשנת הלימודים תשע”ט, מבוסס על לוח החגים והמועדים למגזרים השונים המפורט בחוזרי המנכ”ל.