הזמנה לאסיפה הכללית השנתית של אלו”ט

חברי אלו”ט שלום רב,

הנכם מוזמנים לאסיפה הכללית השנתית של אלו”ט- אגודה לאומית לילדים ובוגרים עם אוטיזם, שתתקיים ביום שלישי ה- 25 ביוני 2019 בשעה 17:00. שימו לב-האסיפה תתקיים השנה במכללת לוינסקי, בקומה 4, חדר מס’ 424, רחוב שושנה פרסיץ 15, קרית החינוך, תל אביב.
נוכחותכם חשובה מאד.

להלן סדר יום לאסיפה הכללית :
17:00- התכנסות ורישום.
18:00- פתיחה- יו”ר אלו”ט, עמוס שפירא.
מנכ”ל אלו”ט, יואב חפר.

• הצגה ואישור יו”ר וועדת הכספים החדש, יעקב חן נציג המועצה הציבורית – יוצג ע”י עמוס שפירא.
הצבעה
• אישור דוחות כספיים ודוח מילולי לשנת 2018 – יוצג ע”י רו”ח קובי שטיינמיץ, משרד רו”ח שטיינמיץ עמינח ושות’, ורו”ח לימור בנבניסטי, מנהלת כספים אלו”ט- המעוניינים לעיין בנתונים לפני האסיפה מוזמנים לפנות בין התאריכים 17.6.19 – 24.6.19 (למעט שישי – שבת) ללשכת מנכ”ל אלו”ט לקבלת הדוח. כמו כן, ניתן יהיה לעיין בעותקים של הדוחות שיימצאו בעמדת הרישום ביום האסיפה.
הצבעה
• אישור מינוי רו”ח שטיינמיץ עמינח – המשך מתן השירות לאגודה – יוצג על ידי רו”ח לימור בנבניסטי.
הצבעה
• דוח ממצאי ועדת ביקורת לשנת 2018 – יוצג ע”י נציג ועדת ביקורת.
• סגירת האסיפה .

בברכה,

עמוס שפירא
יו”ר אלו”ט

* להזכירכם, רשאי להשתתף באסיפה, לקבל חומרים לעיון ולהצביע רק חבר ששילם דמי חבר לשנים 2018-2020.

העתקים:
מאיר שני, יו”ר המועצה הציבורית
יעל יוספסברג, יו”ר הועד המנהל
אפרת עציון פאר, יו”ר הנהלת דיור ותעסוקה
יעל גוטר, יו”ר הנהלת קהילה
חברי הועד המנהל
יואב חפר, מנכ”ל