הסעות תלמידים הלומדים בשילוב בחינוך הרגיל

בעקבות החלטת ביהמ”ש, החל מהשנה תלמידים עם אוטיזם המשולבים בחינוך הרגיל, זכאים להסעה באופן אוטומטי (כמו תלמידי החינוך המיוחד). באפשרותכם לפנות עד לתאריך ה- 15/10/18 לרשות המקומית/לממונה על ההסעות במחוז ולבקש הסעה עבור ילדכם.
במקביל, אנו ממליצים להגיש בקשה לאישור זכאות להסעה גם למשרד החינוך (כפי שהיה עד היום)

בכל שאלה, מוזמנים לפנות למרכז אלו”ט למשפחה