מרכזים טיפוליים

מרכז טיפולי של אלו”ט “שבילים”

המרכז הטיפולי מיועד לילדים המאובחנים על הספקטרום האוטיסטי המשולבים במסגרת חינוכית רגילה ואינם מקבלים את מכסות הטיפול ממשרד הבריאות.
הרשמה למרכז הטיפולי מתבצעת ישירות מול אלו”ט על פי קדימות הפניה. התנאי לקבלה למסגרת טיפולית זו היא עמידה בדרישות לאבחון בספקטרום האוטיסטי על פי הנחיות משרד הבריאות כפי שצוינו בחוזר המנכ”ל.

שעות הפעילות:
המרכז הטיפולי פועל בשעות אחה”צ (בדרך כלל פעמיים בשבוע בין השעות 15:00- 19:30) וממוקם בתוך מבנה של אלוטף (מעון יום שיקומי) המופעל בשעות הבוקר. ההורים או מבוגר אחראי מטעמם מביאים את הילד לטיפולים ושוהים עימו במרכז בכל שעות הטיפול.

מרכז טיפולי הפועל בגישה ההתפתחותי- אינטגרטיבי:
המרכז הטיפולי פועל על פי הגישה ההתפתחותית- אינטגרטיבית ומקנה שירותי טיפול לילדים על רצף האוטיזם ומשפחותיהם. התוכנית הטיפולית של הילד נקבעת על פי צרכיו ההתפתחותיים של הילד בהתאם לגילו ולרמת התפקוד שלו. מטרת התוכנית היא לקדם את הילד במכלול תחומי החיים, ולהכין אותו לשילוב בקהילה. בהתחשב בכך שמדובר בילדים המשולבים בחינוך הרגיל, ישנו דגש מיוחד בתוכניות על תפקוד חברתי ולפיכך חלק מרכזי מהטיפולים מתבצע בקבוצות. הצוות במרכז הטיפולי כולל: קלינאית תקשורת, מרפאה בעיסוק, מטפלת בהבעה ויצירה, מנתחת התנהגות, פסיכולוגית ועו”ס. צוות המרכז הטיפולי נדרש לאינטגרציה מקצועית על מנת להעמיק את ההתייחסות לכל ילד באופן הנכון עבורו, תוך תפיסה של הילד במרכז העשייה, עם שימת דגש על מעורבות ההורים בחינוך ילדיהם והעצמת המשפחה. כמו כן, תשומת לב מיוחדת ניתנת להשתלבותו של הילד במסגרת הגן, כמסגרת החינוכית הנורמטיבית. שיתוף הפעולה ההדוק עם ההורים בא לידי ביטוי בשמירה על קשר רציף של עדכונים, התייעצויות הדדיות, ובנייה משותפת של דרכי יישום של ההבנות הטיפוליות לגבי הילד בחיי היומיום אותם מנהלים ההורים. מתקיימת הדרכת הורים אחת לשבועיים, אשר כוללת התייחסות רגשית ותפקודית לגבי הילד, תמיכה והכוונה להורים בתהליך ההתמודדות האישי שלהם. בנוסף, משמש איש המקצוע המדריך את ההורים כרכז הטיפולים (casemanager) של הילד ואחראי על שמירת הקשר הרציף עם כל גורמי הטיפול הקשורים לילד בתוך המרכז ומחוצה לו. המרכז הטיפולי מהווה מסגרת משלימה למסגרת החינוכית בבוקר, בהתאם לכך ישנה חשיבות רבה לקשר עם הגן בקביעת מטרות הטיפול, מעקב אחר התקדמות, הכוונה והדרכה למסגרת החינוכית, והמלצות למסגרת המשך.

שבילים- כפר סבא  רח’ דניאל הנביא 15, כפר-סבא. טל’   052-4237530.
שבילים- פתח- תקווה  רח’ זליג בס 17, פתח-תקווה. טל’ 054-2490903