מרכז אלו”ט למשפחה

ענת אייזנר – סינואני
שם: ענת אייזנר – סינואני
תפקיד: מנהלת מרכזי אלו"ט למשפחה
השכלה: MSW - תואר שני בעבודה סוציאלית
קריירה: התחילה לעבוד באלו"ט בשנת 2005 מדריכה בכפר עופרים ולאחר מכן כעובדת סוציאלית במעונות היום השיקומיים –'אלו"טפים' ובהמשך מנהלת תחום המעונות בחטיבת הטף.
מייל: anats@alut.org.il
טלפון: 03-6703077

מרגע קבלת האבחון ולאורך כל מעגל החיים נדרשת המשפחה לכוחות רבים על מנת להתמודד עם הקשיים הכרוכים בגידול הילד. מכאן ראתה אלו”ט את הצורך והחשיבות למתן סיוע למשפחה במקביל לטיפול הניתן לילד.
אלו”ט יזמה, יחד עם עמותת אשלים, הקרן לשירותים מיוחדים, משרד הרווחה, משרד הבריאות ומשרד החינוך את הקמת  מרכזי אלו”ט למשפחה.
המרכז הראשון הוקם ברמת גן  ונקרא בית לורן,  לזכרה של לורן הוזמי ז”ל – מורה לחינוך מיוחד בבית הספר לילדים אוטיסטים, תוך מימוש חזונה וראייתה המקצועית.
המרכזים שמים לעצמם ליעד לסייע בשמירת משאבי המשפחה, לפתח שירותים נדרשים ולהעמיד לרשות המשפחות מסגרות תמיכה ומידע מתאימים.