הנחה במס רכישה

הזכות

לפי תקנות מס שבח מקרקעין, ניתן לקבל הנחה במס רכישה בעת רכישת דירה לילדים עם מוגבלות , אשר נקבעה לו 100% נכות לצמיתות על פי תקנות מס ובתנאי שהדירה תשמש לשיכונו של הילד. גובה ההנחה הוא על כ – 0.5% מערך הדירה.
חשוב להבהיר, לא מדובר ב100% גמלת ילד נכה או ב-100% נכות לצמיתות המזכה בקצבאות ביטוח לאומי, אלא בקביעה נפרדת הנעשית באופן ייעודי לענייני מס.

למי פונים

בכדי לממש את ההנחה יש לפנות אל  מיסוי מקרקעין – הסניף המרכזי,  כנפי נשרים 5 ת.ד 1170 ירושלים 91010. פקס: 02-6559404 , ולהעביר להם בדואר או בפקס את המסמכים הבאים:

לאחר הגשת הבקשה המשפחה תופנה לוועדה רפואית של ביטוח לאומי לצורך קביעת אחוזי נכות רפואית של הילד.
רק במידה שהוועדה תקבע לילד 100% נכות רפואית צמיתה, ניתן יהיה להמשיך בתהליך.

לאחר החלטת הוועדה הרפואית, המשפחה תופנה לבית המשפט לענייני משפחה על מנת לאשר את הזכאות לקבלת הפטור. על ההורים לפנות לבית המשפט כאפוטרופוסים של הקטין בבקשה לסעד הצהרתי ולקבלת אישור לניצול הטבה לה הוא זכאי.  האפוטרופוס הכללי ישיב לבקשה זו, בהתייחסו לטובת הקטין.  לאחר קבלת פסק דין המאשר את הבקשה, תינתן ההנחה.

חשוב לציין , כי אין צורך לרשום את הדירה על שם הילד בכדי לקבל את ההנחה.
הזכאות להנחה במס רכישה על קניית דירה ניתנת פעמיים במהלך החיים.