סל בריאות מקדם

כל ילד על הרצף האוטיסטי, עד גיל 7, זכאי לקבל טיפול בריאותי מקדם הכולל 14 שעות שבועיות של טיפולים פרא- רפואיים.
הטיפול ניתן ע”י אנשי המקצוע הבאים: פסיכולוג, מרפא בעיסוק, עו”ס וקלינאי תקשורת.
טיפולים אלה ניתנים על מנת לתת תגבור דווקא בגיל הרך, וזאת בשל ההכרה בחשיבות חלון ההזדמנויות של הגיל הרך, להתקדמות ושינוי במהלך התפתחותו של הילד המאובחן על הרצף האוטיסטי.

מערך הטיפולים נבנה בהתאם לצרכי הילד ובהתאם לתוכנית אינטגרטיבית המתייחסת למרכיבים שונים בעולמו של הילד.

הטיפול הבריאותי המקדם ניתן במעונות היום השיקומיים ובגני התקשורת ומופעל באמצעות העמותות.