מס הכנסה

הזכות

מס הכנסה מעניק שתי נקודות זיכוי להורים לילד על רצף האוטיזם, וזאת על פי סעיף 45 לפקודת מס הכנסה. משמעות נקודות הזיכוי היא הפחתה מסכום המס. ערכה של נקודת זיכוי מתעדכן מדי פעם בהתאם לעליית המדד וליוקר המחייה.

 • שתי נקודות הזיכוי יכולות להיות על משכורת של אחד מבני הזוג, או להתחלק בין בני הזוג  על פי בקשתם.
 • הורים גרושים, פרודים או רווקים אינם נחשבים לבני זוג לעניין הזה. לפיכך, כל אחד מהם זכאי לשתי נקודות זיכוי מכוח סעיף 45 לפקודת מס הכנסה.
 • חשוב להבהיר! כי אין כל תקרה להכנסה של ההורה לצורך קבלת שתי נקודות הזיכוי ממס ההכנסה.
 • תקופת הזכאות לנקודות זיכוי היא בהתאם לתקופת הזכאות לגמלה המצוינת באישור של המוסד לביטוח לאומי.

מי זכאי

 1. הורים לילדים עם צרכים מיוחדים המקבלים גמלת ילד נכה, המתגוררים בביתם ותלויים בהוריהם.
  בכל שנה יש להגיש בקשה מחדש. ניתן לבקש מרופא או מהמוסד לביטוח לאומי מסמך המעיד על נכות צמיתה (שאינה חולפת) ולהגיש למס הכנסה “בקשה לאישור רב שנתי” (אפשרי לעתים אף ללא המסמך הרפואי).
 2. הורים לילדים שוועדת השמה החליטה להפנות את הילד למסגרת חינוך מיוחד (לא נדרש כי הילד ילמד בפועל במסגרת לחינוך מיוחד). הזכאות נמשכת משנת המס בה הופנה הילד לחינוך מיוחד ועד למעבר לחטיבה הבאה (בין הגן ליסודי, בין היסודי לחטיבת ביניים, בין חטיבת הביניים לתיכון) כל עוד קיימת הפניה לחינוך מיוחד.
  הזכאות תקפה עד לסיום לימודיו בתיכון (עד גיל 21)

למי פונים?

 1. הורה שילדו מקבל גמלת ילד נכה יכול לקבל את נקודות הזיכוי ישירות מהמעסיק, ללא צורך להגיע למשרדי מס הכנסה.
  למימוש הזכאות, על ההורה לסמן ולהצהיר בטופס 101 המוגש למעסיק בתחילת כל שנה (בחלק שבו מבקשים פטור או זיכוי ממס), כי:
  הוא הורה לילד נטול יכולת שטרם מלאו לו 19 שנים ומשולמת לו גמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי.
  בן/בת זוגו אינו מקבל נקודות זיכוי אלה.
  לילד שבגינו ההורה מבקש את נקודות הזיכוי אין הכנסות בשנה הנוכחית.
  יש לצרף לטופס אישור על קבלת גמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי לשנה הנוכחית.
  ניתן להזמין את האישור במוקד 6050*.
 2. הורה שאינו מקבל גמלת ילד נכה אך בידיו החלטת ועדת השמה, עליו לפנות למשרדי פקיד השומה ולמלא טופס 116א’- “בקשת זיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת” ולצרף את “הודעה ההורים על החלטת ועדת ההשמה” להפניית הילד לחינוך המיוחד.

תשלום רטרואקטיבי

הורים זכאים לקבלת החזרי מס רטרואקטיביים עבור שש השנים הקודמות לתאריך הבקשה (ובלבד שההכרה בביטוח לאומי הייתה קיימת במהלך אותן שנים),

יש לקחת בחשבון (במיוחד עצמאיים) שבפניה רטרואקטיבית למס הכנסה יש בדיקה מקיפה של התיק ועלולים להתגלות חובות שיעלו על ההחזר הרטרואקטיבי לו זכאים ההורים.

בכל מקרה מומלץ להתייעץ עם גורם מומחה בנושאי מיסים לפני כל פניה לבקשת החזר רטרואקטיבי.

חשוב לדעת!

• פקודת המס מדברת על ילדים עם “שיתוק, עיוורון ופיגור”. מלבד הפקודה, קיימות במס הכנסה הנחיות פנימיות למתן נקודות זיכוי גם להורים לילדים על הספקטרום האוטיסטי המקבלים גמלת ילד נכה.

נקודות זיכוי עבור ילד בדיור חוץ ביתי

במקרה זה על ההורים להודיע זאת למס הכנסה, וייתכן ותינתן להם בחירה – לקבל 2 נקודות זיכוי במס או לחילופין זיכוי מס בשיעור של 35% עבור החזקת הילד בדיור חוץ ביתי.