טיפולי שיניים בהרדמה מלאה

הזכות

על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי וחוזר מנהל הרפואה, הרדמה כללית לצורך טיפול שיניים כלולה בסל הבריאות, רק במקרים מיוחדים שבהם מצבו הרפואי של המבוטח אינו מאפשר טיפול שיניים, מלבד באמצעות הרדמה כללית.
אוכלוסיית האוטיסטים נכללת בהגדרה האמורה ועל כן קמה זכאות להרדמה מלאה בעת ביצוע טיפול השיניים.
*שימו לב – טיפולי השיניים עצמם, המבוצעים במהלך ההרדמה, אינם כלולים בזכאות זו.

אופן מימוש הזכאות:
יש לפנות למרפאת המבוטח לקבלת פרטים.
*שימו לב – אם אתם נגשים לקבלת הטיפול בבית חולים עליכם להמציא טופס 17 מבעוד מועד.