טיפולים פרא רפואיים

הזכות

בהתאם לתיקונים בחוק בריאות ממלכתי מס’ 43  ומס’ 48, ילדים על הספקטרום האוטיסטי זכאים ל- 3 טיפולים פרא-רפואיים בשבוע לכל אורך השנה מקופות החולים, או להחזר כספי עבור טיפולים פרטיים.

סוגי הטיפולים: ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, קלינאות תקשורת, פסיכולוגיה ועבודה סוציאלית.

קופות החולים מחויבות לתת את הטיפול ללא דחייה. במידה ובקופות החולים אין איש מקצוע למתן הטיפול בתוך פרק זמן סביר, זכאי ההורה לפנות למטפל פרטי ולקבל את ההחזר הכספי בגין הטיפול.

עבור מטפל פרטי יינתן החזר בגובה תעריף משרד הבריאות, בכפוף להצגת קבלה, זאת בתנאי שהמטפל אושר מראש ע”י קופת החולים, כמפורט להלן:

  1. א. עבודה סוציאלית- 168-258 ₪.
   ב. קלינאות תקשורת – 214 ₪.
   ג. ריפוי בעיסוק – 214 ₪.
   ד. פיזיותרפיה – 232 ₪.
   ה. פסיכולוגיה – 258 ₪.

  עבור כל טיפול שיינתן, תגבה השתתפות עצמית של ההורים בסך 29 ₪.

יודגש, כי פטור מהשתתפות עצמית על טיפולים פרא-רפואיים ינתן רק במקרים הבאים:
א. ילד הנמצא על הרצף האוטיסטי עד גיל 3.
ב. ילד על הרצף האוטיסטי עד גיל 18, שאחד מהוריו מקבל הבטחת הכנסה מביטוח לאומי.

מי זכאי

ילדים מגיל האבחון ועד גיל 18, המאובחנים על הספקטרום האוטיסטי, ואינם מממשים את זכאותם לטיפול בריאותי מקדם במעונות יום שיקומיים, גני תקשורת או מרכזים טיפוליים.

יודגש כי טיפולים הניתנים במסגרות החינוך אשר אינם מכוח הטיפול הבריאותי המקדם, אינם תחליף לטיפולים מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי והילדים זכאים לקבל אותם בו זמנית ולא האחד על חשבון השני.

למי פונים

בכל קופות החולים יש לפנות למזכירות הקופה או למכונים להתפתחות הילד.

הנחיות לפנייה והסבר על השירותים הניתנים לילדים על הספקטרום האוטיסטי בקופות החולים השונות, לחצו על הקישורים:

בנוסף מומלץ לבדוק מול הביטוחים המשלימים והסיעודיים של קופות החולים השונות זכויות למימון והחזרים שונים.