אבחון

הזכות

על פי התוספת השנייה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי אבחון ילדים על הרצף האוטיסטי ומכלול הטיפול ההתפתחותי הינם באחריות קופות החולים, מרגע האבחון ועד גיל 18.

אבחון ייעשה על פי הנחיות חוזר מנכ”ל משרד הבריאות.

במקרה של אבחון חוזר או הערכה תקופתית- אין חובה לערוך אבחון פסיכולוגי וניתן להסתפק באבחון רפואי בלבד.

מי זכאי

ילד עד גיל 18 המגלה סימנים מוקדמים לאוטיזם, ע”פ דעת ההורה או איש מקצוע

למי לפנות

בכל קופות החולים יש לפנות למזכירות הקופה או למכונים להתפתחות הילד.

*בפני ההורים עומדת האפשרות לפנות לאנשי מקצוע פרטיים המוכרים על ידי משרד הבריאות ולבצע אבחון במימון פרטי.